программа будет опубликована в ближайшее время

*фото https://monasterium.ru/publikatsii/stati/zhivotvoryashchiy-dukh-afona-na-severnom-kavkaze/